Jeg tilbyr nå også videokunsultasjoner - sjekk informasjon lenger ned på siden

Velkommen!

Velkommen!

Jeg er en privatpraktiserende logoped med lang erfaring innen de logopediske fagområdene. Jeg hjelper voksne med språk-, tale- og kommunikasjonsvansker i Skien og Grenlandområdet. Praksisen min er et supplement til den offentlige logopedtjenesten og jeg tilbyr behandling for de som ikke har rettigheter til - eller ikke får tilbud fra det kommunale systemet. Jeg har mønsteravtale med Helfo, som innebærer at Helfo dekker fullt dine kostnader, hvis du har en diagnose som gir deg rettigheter til det.

Videokunsultasjoner

Jeg tilbyr også videokonsultasjoner på Confrere. Jeg sender på mail invitasjon med en lenke og du bare åpner den for å møte meg på skjermen. Erfaringen viser at dette fungerer ganske bra!

Åpningstider

Les mer ...

Hvem kan søke?

Trykk les mer for mer info vedr. rettigheter og søknad, eller trykk på ikonet for å gå til helsenorge.no

Les mer ...

Fritt Logopedvalg

Nye regler trådde i kraft 1. januar 2017.

Les mer ...

Jeg driver privat praksis som logoped i Skien

Om oss (mal)

Jeg er utdannet logoped og spesialpedagog. Jeg har også grunnutdanning som lærer.

Har lang yrkeserfaring fra det offentlige der jeg jobbet både som logoped med barn, som skole-spesialpedagog, og de siste 15 år som logoped for voksne.

Etablerte privat logopedpraksis i 2014.

Jeg har erfaring og kompetanse innen språk-, tale- og kommunikasjonsvansker hos voksne med ervervede vansker etter traumatiske skader, hjerneslag og andre nevrologiske sykdommer.

Utdanning:

Embetsstudie i spesialpedagogikk i 1995 (Høyskolen i Telemark). Logopedi ved Universitetet i Oslo, 2005. Filologi- og lærerutdanning 1984(Universitetet i Wroclaw, Polen), Logopedutdannet i 1989 (Universitetet i Warszawa).

 

Kurs og fagutvikling:

Logos, Palpa, mc Neill Dysphagia Therapy Program, Coblenzer-stemmeterapi, Letsip, CIST-hospitering ved Sunnås. 

Hva kan jeg tilby?

Tilbud2

Tilbud

Jeg tilbyr logopedisk utredning, behandling og rådgivning for voksne.

Jeg kan hjelpe deg i søkeprosessen for å få dekket ditt behov for logopedi. Om du får tilbud av kommunen eller dekket av Helfo avhenger av diagnosen og forløpet i sykdommen. For å få logopedtilbudet dekket fullt ut av Helfo, trenger du henvisning fra fastlege eller spesialist der det går fram at det er sykdom, skade eller lyte som er årsak til behandlingsbehovet. Ta henvisningen med til den første avtalen.

Hovedområdet mitt er ervervede språk-, tale- og kommunikasjonsvansker etter traumatiske skader, hjerneslag og andre nevrologiske sykdommer (som MS, Parkinson, ALS)

Jeg kan hjelpe deg hvis du:

  • sliter med stemmen,
  • har problemer med å snakke, eller forstå språket (afasi)
  • har vansker med å uttale ord riktig
  • stammer eller har for raskt taletempo
  • opplever spise- og svelgvansker

Stemmevansker

Mitt spesialfelt: stemmevansker

Stemmevansker

Funksjonsforstyrrelser i stemmeapparatet. Stemmevansker kan oppstå på grunn av sykdom, skade eller feilbruk/misbruk av stemmen. Stemmeproblemer kan gi seg uttrykk i stemmetretthet, hørbare stemmeavvik som heshet, svak stemme og helt eller delvis bortfall av stemmen.

Andre fagområder som jeg også kan hjelpe med:

Afasi

Språk- og kommunikasjonsvansker som følge av hjerneskade. Afasi kan føre til ulike typer problemer og kan variere i alvorlighetsgrad. En afasirammet kan ha vansker med å snakke, skrive eller lese og med å forstå hva andre sier.

Taleapraksi

Talemotorisk forstyrrelse i form av redusert evne til å utføre viljestyrte og målrettede bevegelser i taleapparatet. Opptrer oftest som en følgetilstand til afasi.

Dysartri

Talevansker pga muskelsvekkelse i taleapparatet. Symptomene er ofte forbundet med hjerneslag, hodeskade, nevrologiske og degenerative sykdommer. Dysartri vil på ulike måter begrense muligheten til å snakke/ artikulere.

Dysfagi

Spise- og svelgvansker som følge av lammelser eller nedsatt funksjon i munn og svelg. Årsaken er ofte hjerneslag, hodeskade, nevrologiske og degenerative sykdommer.

Taleflytvansker

Fellesbetegnelse for stamming og løpsk tale. Begge vanskene kan medføre utfordringer i kommunikasjon med andre mennesker, og gi følelsesmessige følger som også virker inn på taleflyten.

Les mer ...

Utdanning:

Embetsstudie i spesialpedagogikk i 1995 (Høyskolen i Telemark). Logopedi ved Universitetet i Oslo, 2005. Filologi- og lærerutdanning 1984(Universitetet i Wroclaw, Polen), Logopedutdannet i 1989 (Universitetet i Warszawa).

 

Kurs og fagutvikling:

Logos, Palpa, mc Neill Dysphagia Therapy Program, Coblenzer-stemmeterapi, Letsip, CIST-hospitering ved Sunnås.